นายกสถาสถาบัน

ดร.รอยล จิตรดอน

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อำนวยการสถาบัน

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

Final-congrate-2565-(22.05.22) (1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง