นายกสถาสถาบัน

ดร.รอยล จิตรดอน

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อำนวยการสถาบัน

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง