สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            (ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด)                          ที่ตั้ง เลขที่ 235 หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี                      จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

เวลาทำการ                                    วันจันทร์ – ศุกร์                          เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์/โทรสาร : 043-501869

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 094-3052211

E-mail : esan@nevia.ac.th