นายกสถาสถาบัน

ดร.รอยล จิตรดอน

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อำนวยการสถาบัน

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานการประชุม

วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 5 (พ.ศ. 2565)

จดหมายข่าว สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1 - 5 (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง