นายกสภาสถาบัน

ดร.รอยล จิตรดอน

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อำนวยการสถาบัน

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ThaiPattern [Converted]
ThaiPattern [Converted]

หน่วยงานในสังกัด

ThaiPattern [Converted]
ThaiPattern [Converted]
ThaiPattern [Converted]

รายงานการประชุม

ThaiPattern [Converted]

รายงานผลการดำเนินโครงการ

ThaiPattern [Converted]

วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

ThaiPattern [Converted]
ThaiPattern [Converted]
แก้ final
ThaiPattern [Converted]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ThaiPattern [Converted]
ThaiPattern [Converted]
ThaiPattern [Converted]

จดหมายข่าว สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 7 (พ.ศ. 2567)

ThaiPattern [Converted]

จดหมายข่าว สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1 - 5 (พ.ศ. 2561 - 2567)

ThaiPattern [Converted]

รายงานงบทดลองประจำเดือน

ThaiPattern [Converted]

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ThaiPattern [Converted]

บันทึกความร่วมมือ (MOU)