สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                                                                                                            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น                                                                                                                                                            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                                                                                                                                  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์                                                                                                                                                                                          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ                                                                                                                                                                  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                                                                                                                                                       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม                                                                                                                                                       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร                                                                                                                                                                 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ                                                                                                                                                            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี                                                                                                                                  สาขาววิชาดทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                                                                                                                                วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

รายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรปริญาเทคโนโลยีบัณฑิต

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ